Facebook


  FŐOLDAL  SZAKOSZTÁLYOK  SPORTKÖZPONT  KAPCSOLATCSATLAKOZZ
Sportagvalaszto_logo

underworld_logoTÁJÉKOZTATÓ

LABDARÚGÁS 2020-05-13

Tisztelt Labdarúgó Sportolók, Kedves Szülők!

A 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) szerint „Magyarország egész területén a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidősport, és tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.”

Ez a rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet ettől eltérően rendelkezik.

A Kormány felhatalmazása természetesen nem jelenti azt, hogy az egyik pillanatról a másikra visszaállhat a járvány előtti rend. Az újranyitásnál a lehető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel, a fokozatosság elvének messzemenő figyelembe vételével, példamutatóan kívánunk eljárni.

Továbbra is azt tekintjük elsődleges feladatunknak, hogy sportolóink és azok családjai, sportszakembereink és munkatársaink egészségét és életét megvédjük. A célok elérése érdekében az edzések megtartását csak úgy tesszük lehetővé, ha maradéktalanul biztosíthatóak az egészséges munkavégzés feltételei, az egészséges edzés feltételei.

A közegészségügyi és járványhelyzetre tekintettel a Merkapt Maraton Team Sportegyesület megvizsgálta létesítményei megnyitásának feltételeit és az alábbi döntéseket hozza.

- Az egyesület létesítménye 2020. május 18-tól megnyitja kapuit sportolói előtt.

- A sportedzéseken való részvétel önkéntes, mindenki maga dönti el, hogy a járványhelyzet alatt, hogy be kíván-e kapcsolódni a szakosztályi edzésekbe, vagy sem.

- Az edzésekbe időközben is bármikor be lehet csatlakozni, illetve bármikor szüneteltetni lehet. Kérjük azonban, hogy a bekapcsolódási szándékot, és a szüneteltetést is előzetesen jelezzék az illetékes edzőnek.

- Amennyiben valaki úgy dönt, hogy az edzésekbe be kíván kapcsolódni, egy nyilatkozatot kell eljuttatni az edzőn keresztül a szakosztályvezetőnek, mely az alábbiakat tartalmazza (a nyilatkozat az edzőtől átvehető) :

o nyilatkozat, hogy önként vesz részt az edzésen (kiskorú esetén szülői nyilatkozat)

o nyilatkozat, hogy a sportoló láztalan, és közvetlen környezetében az elmúlt 14 napban lázas megbetegedés nem volt, az alábbi tünetek egyikét sem észlelte magán és közvetlen környezetén (láz, nehézlégzés, hidegrázás, köhögés, légszomj, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, fejfájás, szokatlan gyengeség)

o nyilatkozat, hogy aláveti magát minden edzés előtt a testhőmérséklet megmérésének.

o nyilatkozat arról, hogy amennyiben a tünetek bármelyikét magán és közvetlen környezetén észleli, haladéktalanul tájékoztatja az edzőjét, és az edzéslátogatást azonnal felfüggeszti.

- A nyilatkozat megtétele munkatársaink, edzőink részére is kötelező.

- A sportolót a későbbiek folyamán semmilyen hátrány nem érheti azért, mert úgy döntött, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben nem kíván részt venni az edzéseken.

Kérjük a sportolóinkat és szüleiket, hogy lehetőség szerint ne használjanak tömegközlekedést, edzőfelszerelésben érkezzenek az edzés színhelyére, hogy az érintkezések számát minimalizáljuk.

Kérjük továbbá azt is, hogy a közös helyiségeket, öltözőket csak a legszükségesebb mértékben, szájmaszkban használják, az edzések előtti és utáni kézmosásra fokozottan ügyeljenek. Az egyesület a kézmosáshoz szükséges szereket folyamatosan biztosítja.

Az edzések a szakosztályi sajátosságokra tekintettel kizárólag kiscsoportos foglalkozások lesznek, edzőnk azonos összetételű csoportokat szervez, a sportolók csak egymástól megfelelő távolságban végezhetnek gyakorlatokat.

A testi érintkezéssel járó edzések mindenki számára TILOSAK! Az edzőknek az u.n. kontakt sportágakban is olyan jellegű edzéseket kell szervezniük, melyek az egyéni munkát teszik lehetővé.

Az egyesület egyes szakosztályai, a sport sajátosságaira, a sportlétesítmény adottságaira tekintettel, ennél szigorúbb feltételeket is megszabhatnak, melynek maximális betartása az edzésen való részvétel előfeltétele.

A Merkapt Maraton Team Sportegyesület fenntartja magának a jogot, hogy a járványügyi helyzet változásának függvényében bármikor újra bezárja létesítményeit.

A tájékoztatóban leírt szabályok visszavonásig érvényesek.

2020. május 13.

Merkapt Maraton Team Sportegyesület 


CIKKAJÁNLÓ2020-11-30  LABDARÚGÁS

TAO: PÁLYÁZATI DOKUMENTUM 2020/21

Közzétételi kötelezettségünknek eleget téve a weboldalunkon nyilvánosságra hozzuk a pályázati dokumentumokat. [...]
KOMMENTEKKérlek add meg számmal az alábbi két szám összegét: nyolc + három =